Ambassade van België in Tsjechië
Home Ambassade in Praag Wie doet wat?

Wie doet wat?

Federale diplomaten

Grégoire Cuvelier
Ambassadeur  
Adres: Valdštejnská 6, 118 01 Praha 1 
Tel.: +420 257 533 525, Fax: +420 257 533 750 
E-mail: prague@diplobel.fed.be

Adrien Vernimmen
Ambassaderaad & Consul 
Adres: Valdštejnská 6, 118 01 Praha 1 
Tel.: +420 257 533 524 / +420 257 533 798; Fax: +420 257 533 750 
E-mail: prague@diplobel.fed.be

DEFENSIEATTACHE (niet-residerend)

Kolonel Pierre-Jean Pira
Tel.: +32 24417103   +32 485650740 
 

VERTEGENWOORDIGING VAN VLAANDEREN 

Koenraad Van de Borne 
Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen 
Adres: Valdštejnská 6, 118 01 Praha 1 
Tel.: +420 257 532 484 
E-mail: prague@flanders.eu 
Web: www.flanders.cz 

 
ECONOMISCHE EN HANDELSVERTEGENWOODIGING VAN HET WAALSE GEWEST EN HET BRUSSELS HOOFSTEDELIJKE GEWEST
 
Frédéric Delbart
Economisch en Commercieel Adviseur
Business Development et Technology
Adres:  Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
Tel : +420 224 934 570

 

ECONOMISCH EN HANDELSKANTOOR VAN HET VLAAMS GEWEST

Markéta Borůvková  
Head of the Office, Flanders Investment & Trade 
Adres: Valdštejnská 6, 118 01 Praha 1 
Tel.: +420 257 530 626 
E-mail: prague@fitagency.com 
Web: www.flandersinvestmentandtrade.com