Ambassade van België in Tsjechië
Home Ambassade in Praag Wie doet wat?

Wie doet wat?

Federale diplomaten

Grégoire Cuvelier
Ambassadeur  
Adres: Valdštejnská 6, Malá Strana, 118 01 Praha 1 
Tel.: +420 257 533 525, Fax: +420 257 533 750 
E-mail: prague@diplobel.fed.be

Anneke Mussche
Ambassaderaad & Consul 
Adres: Valdštejnská 6, Malá Strana, 118 01 Praha 1 
Tel.: +420 257 533 524 / +420 257 533 798; Fax: +420 257 533 750 
E-mail: prague@diplobel.fed.be

 

ECONOMISCH EN HANDELSKANTOOR VAN HET VLAAMS GEWEST

Markéta Borůvková  
Head of the Office, Flanders Investment & Trade 
Adres: Valdštejnská 6, Malá Strana, 118 01 Praha 1 
Tel.: +420 257 530 626, Fax: +420 257 533 799 
E-mail: prague@fitagency.com 
Web: www.flandersinvestmentandtrade.com

 
VERTEGENWOORDIGER VAN DE VLAAMSE REGERING

Koen Haverbeke 
Raad van de Vlaamse Gemeenschap en van het Vlaams Gewest 
Adres: Valdštejnská 6, Malá Strana, 118 01 Praha 1 
Tel.: +420 257 532 484, Fax: +420 257 533 799 
E-mail: prague@flanders.eu 
Web: www.flanders.cz

 
ECONOMISCHE EN HANDELSVERTEGENWOORDIGING VAN HET WAALSE GEWEST EN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJKE GEWEST

Eric SCHMITZEric Schmitz
Economisch en handelsattaché 
Adres: Klicperova 604/ 8, 150 00 Praha 5  
Tel.: +420 224 934 570 / +420 224 934 571; Fax: +420 224 934 573 
E-mail: prague@awex-wallonia.com
Web: www.wallonia-export.bewww.investinwallonia.bewww.bruxelles-export.be

 
DEFENSIEATTACHE (niet-residerend)

 Kolonel Pierre-Jean Pira
 
Tel.: +32(0)24417103   +32(0)485650740 
 E-mail: Pierr-Jean.Pira@mil.be