Ambassade van België in Tsjechië
Home Consulaire diensten Identiteitskaart

Identiteitskaart

De identiteitskaart vanaf 12 jaar (eID)

BELANGRIJKDe aanvraag van de identiteitskaart kan uitsluitend gebeuren aan het loket van de Ambassade en op afspraak

Algemeen

Elke Belg die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de Ambassade moet vanaf de leeftijd van 12 jaar een Belgische identiteitskaart bezitten (eID). Kinderen onder de 12 jaar kunnen een Kids-ID aanvragen.

De elektronische identiteitskaart heeft een geldigheidsduur van 10 jaar (voor personen tussen de 18 en 75 jaar), 30 jaar (voor personen ouder dan 75 jaar) en 6 jaar (voor kinderen tussen 12 en 18 jaar). De identiteitskaart  behoudt zijn geldigheid na een verhuis naar de jurisdictie van een andere ambassade, of bij terugkeer naar België.

Aanvraagprocedure

U dient persoonlijk en enkel op afspraak naar de Ambassade te komen  voor de aanvraag van een identiteitskaart.

Wat brengt u mee:

 • huidige eID
 • PV (proces verbaal) bij diefstal of verlies, afgegeven door de lokale politie samen met het formulier aangifte verlies of diefstal
 • verblijfsvergunning of verblijfskaart

U dient geen foto mee te brengen, deze wordt ter plaatse genomen.

U dient op voorhand geen formulier in te vullen, dit gebeurt aan het loket.

Uw vingerafdrukken worden tijdens de aanvraag aan het loket genomen.

Afgifte eID

Persoonlijk op afspraak.

Zodra de Ambassade de eID en de certificaten ontvangt, zal u per e-mail ingelicht worden. U dient dan een afspraak per email of telefoon te  maken om persoonlijk naar de Ambassade te komen om uw eID in ontvangst te nemen.

Per aangetekend schrijven

Op het ogenblik van de aanvraag maakt u duidelijk dat u de eID per post wenst te ontvangen. De eID en de PIN/PUK codes worden u in 2 afzonderlijke zendingen toegestuurd. Hiervoor betaalt u 120CZK.

Activatie van de certificaten

U kunt de certificaten activeren, bij een willekeurige Belgische gemeente. Gelieve u rechtstreeks te wenden tot de door u gekozen gemeente voor de praktische informatie.

Voor meer uitleg over de elektronische identiteitskaart, installatie… zie www.eid.belgium.be.

Indien uw eID niet geactiveerd werd, kunt u moeilijkheden ondervinden om bepaalde banktransacties uit te voeren, notariële akten online te ondertekenen, geneeskundige zorgen of medicijnen in België te verkrijgen, etc.

Kostprijs en betalingswijze

 • 480CZK Indien u uw eID per aangetekende post wilt ontvangen + 140CZK = 620CZK.

U betaalt contant aan het loket.

Termijn

De productie van een eID neemt gemiddeld 4 weken in beslag.

eID's blijven te uwer beschikking voor maximum 3 maanden: daarna worden ze vernietigd.

Nota

Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten moeten volgens de Europese reglementering uiterlijk vanaf midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten.

We zijn ons ervan bewust dat de aanvraag van een identiteitskaart meer inspanningen van u vergt. Maar enkel zo kunnen we de internationale erkenning van de Belgische identiteitskaart (in meer dan 50 landen) op peil houden. 

 

Kids-ID voor Belgen onder de 12 jaar 

BELANGRIJKDe aanvraag van de Kids-ID kan uitsluitend gebeuren aan het loket van de Ambassade en op afspraak, behalve voor kinderen jonger dan 6 jaar.

Algemeen

Kinderen onder de 12 jaar die in het buitenland wonen kunnen een Kids-ID verkrijgen bij de Ambassade waar ze zijn ingeschreven.

Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere land of naar België) blijft de kaart geldig.

Aanvraagprocedure

A) Uw kind is jonger dan 6 jaar

U hebt de keuze: Persoonlijk bij de Ambassade, in aanwezigheid van uw kind, en op afspraak of  per post te verzenden naar
Embassy of Belgium in Prague Valdštejnská 6, Malá Strana, 118 01 Prague 1

Voor te leggen documenten

 • Het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend door één of beide ouders
 • Een pasfoto die voldoet aan de ICAO normen
 • De huidige Kids-ID
 • In geval van diefstal of verlies van de kids ID: het PV (proces-verbaal), afgegeven door de lokale politie samen met het formulier aangifte verlies of diefstal
 • Recent bewijs van woonst

B) Uw kind is ouder dan 6 jaar

Kinderen vanaf 6 jaar dienen persoonlijk en op afspraak naar de Ambassade te  komen voor de aanvraag van een Kids-ID.
Voor te leggen documenten:

 • het aanvraagformulier ondertekend door één of beide ouders
 • De huidige kids ID
 • In geval van diefstal of verlies van de kids ID: het PV (proces-verbaal), afgegeven door de lokale politie samen met het formulier aangifte verlies of diefstal
 • Recent bewijs van  woonst

Afhaling 

Persoonlijk op afspraak

Zodra de Ambassade de Kids-ID en de certificaten ontvangt, zal u per e-mail ingelicht worden. U dient dan een afspraak  per email of telefoon te maken om persoonlijk naar de Ambassade te komen om de Kids-ID in ontvangst te nemen.

Per aangetekend schrijven

Op het ogenblik van de aanvraag maakt u duidelijk dat u de eID per post wenst te ontvangen. De KidsID en de PIN/PUK codes worden u in 2 afzonderlijke zendingen toegestuurd. Hiervoor betaalt u 140CZK.

Activering van de certificaten 

De activatie van de certificaten is mogelijk bij een willekeurige Belgische gemeente. Gelieve hen rechtstreeks te contacteren voor de praktische informatie.  

Voor meer uitleg over de elektronische Kids-ID zie www.eid.belgium.be.

Kostprijs en betalingswijze

Kostprijs:

 • 240CZK, indien u de Kids-ID per aangetekende post wenst te ontvangen + 140CZK = 380CZK

Betaalwijze:

 • per post. U moet  voorafgaandelijk per postmandaat (Poštovní poukázka C) betalen. In de mededeling gelieve aan te geven: « Kids-ID » + naam en voornaam kind.
 • ter plaatse: U betaalt contant aan het loket

Termijnen

De productie van een Kids-ID neemt gemiddeld 4 weken in beslag.

Nota - Dienst “Hallo ouders”

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24u/24 en 7d/7 bereikbaar is. Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be

Meer info over elektronische identiteitskaart, installatie op www.eid.belgium.be