Ambassade van België in Tsjechië
Home Consulaire diensten Inschrijving

Inschrijving

 

Elke Belg die zich definitief in het buitenland wenst te vestigen, dient zich te laten uitschrijven uit de bevolkingsregisters van zijn Belgische gemeente, die hem een bewijs van uitschrijving “Model 8” zal afleveren.

Nadien kunt u zich inschrijven in de consulaire bevolkingsregisters van het rechtsgebied waar u woont.

Bij uw inschrijving dient u ook aan te geven hoe u in de toekomst wenst te stemmen voor de Belgische Federale wetgevende verkiezingen.

Zie deze pagina voor de privacy statement.

Nodige documenten

 • inschrijvingsformulier / inschrijvingsformulier minderjarige volledig ingevuld en ondertekend
 • Het Inschrijvingsformulier voor de federale verkiezingen en eventueel het Volmacht formulier, indien u beslist om bij volmacht te kiezen
 • verblijfvergunning of verblijfskaart van inschrijving in Tsjechië
 • kopie van uw identiteitsdocumenten.
 • document “model 8” (bewijs van schrapping uit het bevolkingsregister afgegeven door uw laatste gemeente in België). Indien nodig kan u met dit formulier de schrapping aan uw laatste gemeente in België vragen. Dit is niet nodig als u van een andere diplomatieke post komt.

Voor minderjarigen en pasgeborenen gelieve het inschrijvingsformulier voor minderjarige of pasgeborene te gebruiken, dat door één of beide ouders getekend moet worden.

Bij gezinnen moet voor ieder gezinslid een inschrijvingsformulier ingevuld worden.

Hoe kan u zich inschrijven?

 • per post : stuur het volledige dossier naar dit adres: Embassy of Belgium
  Valdštejnská 6, 118 01 Prague 1 - Malá Strana - Prague
 • per e-mail de ingescande documenten (PDF-formaat) opsturen naar prague@diplobel.fed.be
 • online  via https://econsul.diplomatie.be U heeft toegang tot deze website als u:

               - Belg bent;
               - niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente;
               - beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
               - uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.

U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving. Gelieve een volledig dossier toe te sturen.

 • persoonlijk in het consulaat

U dient het consulaat tijdig op de hoogte te brengen van elke adreswijziging,  verandering van burgerlijke staat (huwelijks- of scheidingsakte), eventuele wijziging van stemwijze,…

Identiteitskaart

Elke Belgische burger moet, vanaf de leeftijd van 12 jaar,  in het bezit zijn van een geldige Belgische identiteitskaart.

Het bezit van een Tsjechische verblijfsvergunning is onvoldoende.

Uw identiteitskaart blijft geldig tot zijn vervaldatum, behalve indien u ambtshalve afgeschreven werd uit uw Belgische gemeente. In dat geval is uw identiteitskaart niet meer geldig.

Wanneer uw  identiteitskaart vernieuwen? Gelieve de procedure te starten 2 à 3 maanden voor het vervallen van uw identiteitskaart. U zal geen bericht ontvangen om u uit te nodigen uw kaart te vernieuwen.