Paspoort

 1. Laatst bijgewerkt op

Alle formulieren voor uw paspoort zijn beschikbaar op de website van de FOD Buitenlandse Zaken


Uw Belgische identiteitskaart volstaat om in 52 landen te reizen waaronder alle lidstaten van de Europese Unie. In andere gevallen heeft u echter wel een paspoort nodig. 

Het Belgisch biometrisch paspoort bevat biometrische gegevens (foto en vingerafdrukken) die elektronisch kunnen gelezen worden. Volgens Europese wetgeving is ELKE aanvrager verplicht om zijn biometrische gegevens te laten registreren.


Procedure om een nieuw paspoort aan te vragen


U bent in geen enkele consulaire post ingeschreven?


Sinds de inwerkingtreding van het Belgisch Consulair Wetboek op 15 juni 2014, kunt u niet langer een biometrisch paspoort (met een geldigheidsduur van 7 jaar, 5 jaar voor minderjarigen) verkrijgen bij een Belgische vertegenwoordiging in het buitenland. Indien u nog steeds in een Belgische gemeente bent ingeschreven, moet u bij uw gemeente een biometrisch paspoort aanvragen.

De procedure die u dient te volgen hangt af van de leeftijd van de persoon die een paspoort nodig heeft.


Kinderen jonger dan 6 jaar


Een paspoort voor kinderen jonger dan 6 jaar kan per post aangevraagd worden.

Voor te leggen documenten:

 • Druk het paspoortaanvraagformulier voor kinderen jonger dan 6 jaar (PDF, 158.09 KB) af en vul in. Het aanvraagformulier wordt getekend door één of door beide ouders.
 • Voeg hierbij een pasfoto van het kind - in kleur en zonder nietjes. De pasfoto moet voldoen aan de ICAO-normen.
 • Het huidige paspoort van het kind.
 • Bewijs van woonst.
 • Bij verlies/diefstal proces-verbaal opgemaakt door de lokale politie samen met het formulier Aangifte verlies of diefstal, dit formulier moet ingevuld worden als u niet meer in het bezit bent van het oude paspoort.

In bepaalde gevallen kan het consulaat u enkele bijkomende documenten vragen vooraleer het paspoort af te leveren.
 

Kosten 


Dit paspoort kost 910 CZK, 120 CZK voor aangetekende verzending.

Betaling gebeurt per postwissel (poštovní poukázka C).

Stuur dit alles op naar de Ambassade:
Consular Section
Embassy of Belgium in Prague
Valdštejnská 6, Malá Strana, 118 01 Prague 1


Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar


Een paspoort aanvragen voor kinderen vanaf 6 jaar en voor volwassen kan enkel persoonlijk omwille van de registratie van de biometrische gegevens:

Voor te leggen documenten: 

Voor minderjarigen volstaat de handtekening van één of van beide ouders.
 

Kostprijs en betaalwijze


Kostprijs: 

 • Voor minderjarigen: 910 CZK;
  • 120 CZK als u het paspoort per aangetekende post wenst te ontvangen.
 • Voor volwassenen: 1 950 CZK;
  • 120 CZK als u het paspoort per aangetekende post wenst te ontvangen.

Betaalwijze:

 • per post voor de min-6 jarigenU moet  voorafgaandelijk per postmandaat (Poštovní poukázka C) betalen. In de mededeling gelieve aan te geven: "PPT" + naam en voornaam van het kind.
 • ter plaatse: u betaalt contant of met kaart aan het loket.

 
Termijn


Een paspoort wordt normaal op een termijn van 7 dagen afgeleverd. U ontvangt automatisch een mail wanneer het paspoort in het consulaat toekomt.

Als u het paspoort persoonlijk komt afhalen, maak dan een afspraak

Als u gevraagd heeft om het paspoort met de post te versturen, moet u rekening houden met soms lange leveringstermijnen door de post.