Consulaire inschrijving

 1. Laatst bijgewerkt op

Alle formulieren voor uw inschrijving vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken


Elke Belg die zich definitief in het buitenland wenst te vestigen, dient zich te laten uitschrijven uit de bevolkingsregisters van zijn Belgische gemeente, die hem een bewijs van uitschrijving “Model 8” zal afleveren.

Nadien kunt u zich inschrijven in de consulaire bevolkingsregisters van het rechtsgebied waar u woont.

Bij uw inschrijving dient u ook aan te geven hoe u in de toekomst wenst te stemmen voor de Belgische federale wetgevende verkiezingen


Nodige documenten


U heeft de volgende documenten nodig:

 • het inschrijvingsformulier voor meerderjarigen en/of het inschrijvingsformulier voor minderjarigen volledig ingevuld en ondertekend;
 • het inschrijvingsformulier voor de federale verkiezingen en eventueel het volmachtformulier, als u beslist om bij volmacht te kiezen;
 • een verblijfsvergunning of verblijfskaart van inschrijving in Tsjechië;
 • een kopie van uw identiteitsdocumenten;
 • het document “model 8” (bewijs van schrapping uit het bevolkingsregister afgegeven door uw laatste gemeente in België). Indien nodig kan u met het formulier 'Schrapping uit de bevolkingsregisters' de schrapping aan uw laatste gemeente in België vragen. Dit is niet nodig als u van een andere diplomatieke post komt.

Voor minderjarigen en pasgeborenen, gelieve het inschrijvingsformulier voor minderjarige of pasgeborene te gebruiken, dat door één of beide ouders getekend moet worden.

Bij gezinnen moet voor ieder gezinslid een inschrijvingsformulier ingevuld worden.


Hoe kan u zich inschrijven?


U kunt zich inschrijven:

 • per post: stuur het volledige dossier naar dit adres: Embassy of Belgium
  Valdštejnská 6, 118 01 Prague 1 - Malá Strana - Prague
 • per e-mail: stuur de ingescande documenten (PDF-formaat) naar prague@diplobel.fed.be
 • online: u heeft toegang tot deze website als u:
  • Belg bent;
  • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente;
  • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
  • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.

   U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving. Gelieve een volledig dossier toe te sturen.
    
 • persoonlijk in het consulaat.

U moet het consulaat tijdig op de hoogte brengen van elke adreswijziging, verandering van burgerlijke staat (huwelijks- of scheidingsakte), eventuele wijziging van stemwijze,…


Identiteitskaart


Elke Belgische burger moet, vanaf de leeftijd van 12 jaar, in het bezit zijn van een geldige Belgische identiteitskaart.

Het bezit van een Tsjechische verblijfsvergunning is onvoldoende.

Uw identiteitskaart blijft geldig tot zijn vervaldatum, behalve indien u ambtshalve afgeschreven werd uit uw Belgische gemeente. In dat geval is uw identiteitskaart niet meer geldig.

Wanneer uw identiteitskaart vernieuwen? Gelieve de procedure te starten 2 à 3 maanden voor het vervallen van uw identiteitskaart. U zal geen bericht ontvangen om u uit te nodigen uw kaart te vernieuwen.