Naar België komen

Alle informatie die u nodig heeft als u naar België komt.

Visum voor België

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.
  1. Laatst bijgewerkt op

Alle informatie betreffende visumaanvragen voor België is beschikbaar op de website van de Dienst Vreemdelingen van de FOD Binnenlandse Zaken, de bevoegde Belgische autoriteit voor toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen in België, en op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.


Nieuwe procedure voor het indienen van visumaanvragen


Lees om een visum aan te vragen eerst zorgvuldig de visumvereisten die in jouw geval van toepassing zijn. Zie bovenstaande link. We raden u ook aan om via e-mail prague@diplobel.fed.be bij de consulaire afdeling na te gaan of u alle vereiste documenten hebt verzameld.   

Zodra je alle vereiste documenten verzameld hebt, moet je het visumaanvraagformulier elektronisch indienen via Visa on Web en vervolgens een elektronische afspraak maken via de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Begin dus eerst hier op Visa on Web.

Pas nadat je je visumaanvraag correct hebt ingediend via Visa on Web, word je automatisch uitgenodigd om een afspraak te maken via het online afsprakensysteem van de FOD Buitenlandse Zaken van België. 

Voor de afspraak dient u alle originele documenten mee te brengen. Indien de documenten zijn uitgegeven door een niet-EU land, dan moet het document ook gelegaliseerd zijn door een apostille. Als de documenten niet in een van de Belgische landstalen zijn opgesteld (Frans, Nederlands of Duits), dan moeten ze worden vertaald door een beëdigd vertaler. Naast de originele documenten moet je ook 2 kopieën van elk origineel document meebrengen (incl. 2x aanvraagformulieren ingevuld in het Visa on Web en ondertekend, 2x kopieën van relevante pagina's van je paspoort en 2x kopieën van je Tsjechische verblijfskaart), 2 pasfoto's en een bevestiging van de betaling van de administratieve kosten (info over de administratieve kosten waivers). 

Houd er rekening mee dat onvolledige visumdossiers niet worden geaccepteerd en dat er een nieuwe afspraak moet worden gemaakt.

Tijdens de afspraak worden vingerafdrukken (behalve bij minderjarigen) en een foto van je genomen. En je zal gevraagd worden om de visumkosten te betalen (tenzij je vrijgesteld bent van deze visumkosten). Betaling van de visumkosten is mogelijk alleen in CzK, contant of met kaart. Er wordt van je verwacht dat je de leges betaalt tijdens je afspraak op de consulaire afdeling. Visumkosten: langetermijnvisum D - 4.680 CzK. Visum voor kort verblijf C - 2.340 CzK.
 

Medisch attest


Als je een medisch attest moet indienen dat is afgegeven door een arts die erkend is door de Belgische ambassade in Praag, neem dan contact op met Mudr. Michal Zítek. Zijn adres is: Senovážné náměstí. 22, 110 00 Praha 1, telefoon: +420 222 240 425, mobiele telefoon +420 603 448 512. De arts zal je het juiste medische certificaatformulier geven dat in België vereist is.

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.