Ambassade van België in Tsjechië

België in Tsjechië

Welkom op onze website!
 

Lokaal nieuws

 
 

Reisbeperkingen vanwege de Covid-19-pandemie:

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is sinds 15 juni opnieuw toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden.

2. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Update 26.9.2020

Reis van België naar Tsjechië

NIEUW De bevoegde Belgische autoriteiten hebben de hele Tsjechië als « rode zone”» gemarkeerd. Vanaf vrijdag 25 september 2020 wordt op beslissing van de regering het reisverbod naar een rode zone vervangen door een reisadvies dat ten zeerste afraadt naar dergelijke zone te reizen. Dit advies wijzigt de procedure niet: maatregelen die van toepassing zijn bij een terugkeer uit rode of oranje zone blijven gelden.

Meer informatie over reizen vanuit België naar het buitenland vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken van België (https://diplomatie.belgium.be/nl ).

Meer informatie over het binnenkomen van Tsjechië is te vinden op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Tsjechië (https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx ).

Meer informatie over de huidige maatregel in Tsjechië bij aankomst is te vinden op de website van het Ministerie van Volksgezondheid van Tsjechië (https://koronavirus.mzcr.cz/en/current-measures/ ).

 

Reis van Tsjechië naar België

NIEUW Vanaf vrijdag 25.9. om 16.00 uur is er een verplichte quarantaine en PCR-test als u terugkeert vanuit Tsjechië als geheel.

Alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen zijn verplicht de « Passengers Locator Form » formulier in te vullen (klik hier), onafhankelijk van het feit of ze in een risicogebied geweest zijn of niet. Enkel de reizigers die niet per vliegtuig of per boot reizen én maar 48 uur in het buitenland of België verblijven, zijn hiervan vrijgesteld.

Voor meer informatie over terugkeer vanuit het buitenland naar België of reizen naar België en de verplichtingen die eraan verbonden zijn, raadpleeg de website van de FOD Buitenlandse Zaken van België (https://diplomatie.belgium.be/nl ).

!!! Voor meer informatie over de huidige maatregel in België, gedetailleerde informatie over quarantaine, PCR-test etc. lees aandachtig de Veelgestelde vragen (onderdeel  Internationaal) op de Belgische website van de Federale Overheidsdienst https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ 

 

Verandering werkwijze loket

Het consulaire loket is momenteel toegankelijk na afspraak. Deze afspraak kunt u maken per telefoon of per mail.

Tel. nr. :+420 257 533 525/524

Email: prague@diplobel.fed.be

Om de consulaire hulp beter te organiseren, raden we u ook aan om uw reis te registreren via Travellers Online  https://travellersonline.diplomatie.be/Culture/Selection?returnUrl=%2f

Nieuws

20 okt

Vandaag neemt minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir deel aan een ministeriële rondetafelconferentie die financiële middelen en politiek engagement moet genereren om een antwoord te bieden op de enorme noden in de centrale Sahel-regio, meer bepaald in Mali, Burkina Faso en Niger.

18 okt

De tiende Conferentie van Partijen (COP10) bij het VN-Verdrag inzake transnationale georganiseerde misdaad (UNTOC) heeft een Belgische resolutie aangenomen die gericht is op de strijd tegen het vervaardigen en verhandelen van vervalste medische producten. Het verhandelen van vervalste medicijnen en medische producten is een zeer lucratieve handel. Dit nam alleen maar toe door de COVID-19-pandemie, aangezien de vraag naar dergelijke producten exponentieel is toegenomen. Wereldwijd zijn de meest kwetsbaren de eersten die hieronder lijden.

16 okt

Voormalig minister Inge Vervotte is door de secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres aangeduid als lid van de Vijfkoppige bestuursraad van het UN Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons (UNVTF).

13 okt

Vandaag vieren we de 10e verjaardag van het UN Voluntary Trust Fund voor slachtoffers van mensenhandel, vooral vrouwen en kinderen. Het Trustfonds ondersteunt jaarlijks meer dan 3.500 slachtoffers van mensenhandel via zijn ngo-partners. België is met een bijdrage van 2 miljoen euro de grootste donor van het trustfonds en organiseerde vandaag samen met andere partners een paneldiscussie in de marge van de jaarlijkse UNTOC-conferentie (de VN Conventie tegen transnationale georganiseerde misdaad). 

10 okt

Vandaag is de 18de Europese en Werelddag tegen de doodstraf. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès wenst expliciet te onderlijnen dat België zich blijft inzetten voor de universele afschaffing van de doodstraf.