Ambassade van België in Tsjechië

Welkom op onze website

Hier vindt u meer informatie over post-Brexit procedures, controls, handling, and traffic flows in/to Belgian seaports.

 

 

 

 

 

De Belgische Ambassade tijdens de Covid-19 pandemie

In het kader van de huidige pandemie van het coronavirus moeten de Belgische ambassade en de consulaire afdeling de toegang voor het publiek helaas beperken en kunnen ze het publiek alleen op afspraak verwelkomen. Wij nodigen u uit om uw verzoeken met betrekking tot consulaire diensten bij voorkeur per e-mail of per post in te dienen. Als u echter persoonlijk naar de ambassade of het consulaat moet, kunt u een afspraak maken via e-mail: prague@diplobel.fed.be  Indien niet mogelijk per e-mail dan telefonisch: +420 257 533 524/525 (9:00 - 12:30, 14:00 - 16:00).

Gelieve voor uw bezoek op de Ambassade de volgende instructies goed door te nemen:

 • Meld u zo kort mogelijk vóór het tijdstip van uw afspraak aan en kom met zo min mogelijk personen.
 • Indien u de laatste twee weken ziek was of ziektesymptomen vertoonde wordt u verzocht niet langs te komen. Dit is tevens van toepassing indien u samenwoont met iemand die ziek is of onlangs contact heeft gehad met iemand die COVID-19 klachten had.
 • Controleer bij voorkeur uw temperatuur alvorens u naar de ambassade te begeven.
 • Draag een mondmasker en houd 1,5m afstand.
 • Bij het betreden van de ambassade gebruikt voor uw handen de beschikbare alcoholgel.

Om de consulaire hulp beter te organiseren, raden we u ook aan om uw reis te registreren via Travellers Online 

 

Reisbeperkingen vanwege de Covid-19-pandemie

Reizigers moeten zich ervan bewust zijn dat nieuwe uitbraken van COVID in het buitenland belangrijke gevolgen kunnen hebben voor hun reis en dat repatriëring niet kan worden gegarandeerd in geval van annulering van commerciële vluchten of sluiting van grenzen.

BELANGRIJK: Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden door zowel Belgische als Tsjechische regeringen.

Reizen / retour van België naar Tsjechië

Vanaf 31 januari 2021 is er een crisismaatregel van kracht om het vrije verkeer te beperken, waardoor alle reizen van vreemdelingen naar Tsjechië om andere dan de absoluut noodzakelijke redenen worden verboden. Klik hier voor de lijst met essentiële redenen.

Met ingang van vrijdag 5 februari 2021 zijn er nieuwe voorwaarden voor binnenkomst van personen in Tsjechië. Deze nieuwe regels gelden zowel voor aankomsten van vreemdelingen als voor de terugkeer van Tsjechische staatsburgers en ingezetenen naar Tsjechië. Voor meer informatie klik hier.

We raden u aan om de volgende sites te raadplegen voor informatie:

informatie over het binnenkomen naar Tsjechië is te vinden op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Tsjechië https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx 

informatie over de huidige maatregel in Tsjechië bij aankomst is te vinden op de website van het Ministerie van Volksgezondheid van Tsjechië https://koronavirus.mzcr.cz/en/ en op de website van de Tsjechische regering https://covid.gov.cz/en/ 

We vestigen uw aandacht op het feit dat de informatie die door de Tsjechische regering wordt gepubliceerd, zeer snel en op korte termijn kan worden aangepast, afhankelijk van de epidemiologische situatie. Het is daarom belangrijk om regelmatig bovenstaande websites te raadplegen!

Telefoon- en e-mailhotline voor vragen over de toegang tot het grondgebied van Tsjechië (beheerd door het Tsjechische ministerie van Binnenlandse Zaken):

Maandag - donderdag: 8.00 - 16.00 uur en vrijdag: 8.00 - 12.00 uur

+420 974 820 680 - optie nr. 3

De telefonische hotline biedt informatie in de Tsjechische en Engelse taal.

E-mail: cestovani.covid19@mvcr.cz   

Individuele vrijstellingsverzoeken worden niet beantwoord, het ministerie van Binnenlandse Zaken verleent geen individuele vrijstellingen voor toegang tot het grondgebied van Tsjechië.

 

Reis / retour van Tsjechië naar België

VERBOD OP DOORVOER UIT TSJECHIË DOOR DUITSLAND:

Vanaf 14 februari 2021 om middernacht is het alleen in humanitaire gevallen mogelijk om het grondgebied van Duitsland vanuit Tsjechië binnen te komen voor doorreis met wagen, trein of bus. Een voorbeeldlijst van dergelijke situaties is te vinden op de website van het Duitse federale ministerie van Binnenlandse Zaken.

De Tsjechische regering ontmoedigt ten zeerste alle buitenlanders om Tsjechië te gebruiken voor doorreis via Duitsland naar andere landen, aangezien zij Duitsland niet mogen binnenkomen.

Voor meer informatie over dit doorvoerverbod kunt u contact opnemen met de Duitse ambassade in Tsjechië.

 

Van 27 januari tot 1 maart 2021 heeft België reisbeperkingen ingevoerd: reizen is verboden, behalve om essentiële redenen. De controles zullen worden opgevoerd.

Wat is een essentiële reden?

 • Reizen om professionele redenen
 • Reizen van diplomaten, ministers, Staats- en regeringsleiders; reizen van het personeel van internationale organisaties en instellingen, en van personen uitgenodigd door deze internationale organisaties en instellingen; de reizen van het personeel van diplomatieke en consulaire posten en van personen uitgenodigd door deze posten; de reizen van leden van het Europees Parlement in het kader van hun functies;
 • Reizen omwille van dwingende gezinsredenen
 • Reizen omwille van humanitaire redenen
 • Reizen die studiegerelateerd zijn
 • Reizen als onderdeel van het dagdagelijks leven van grensgemeenten en grensregio’s
 • Reizen om zorg te dragen voor dieren
 • Reizen in het kader van juridische verplichtingen
 • Reizen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig
 • Reizen in het kader van een verhuizing
 • Doorreizen

Lees hier meer over essentiële redenen.

 

Bent u resident in België, was langer dan 48 uur in het buitenland en keer terug naar België ?

 • Vul een verklaring op eer.  
 • Vul het Passagier Lokalisatie Formulier in binnen de 48 uur voor u aankomst in België. Het formulier berekent op basis van jouw antwoorden of je een hoog risico loopt op corona. Krijgt u een sms ? U hebt een hoog risico op corona. U moet in quarantaine. Laat u testen op dag 1 en dag 7 van uw quarantaine. U ontvang hiervoor een code per sms. Krijgt u geen sms ? U hoeft niet in quarantaine.

Vulde u het Passagier Lokalisatie Formulier op papier in? Dan belt een medewerker u op via de telefoon.

 

Bent u niet-resident in België, reist u naar België en blijft u langer dan 48 uur in België?

 • U moet een coronatest PCR doen 72 uur voor uw vertrek naar België. Het resultaat moet negatief zijn.
 • Vul een verklaring op eer
 • Vul het Passagier Lokalisatie Formulier in binnen de 48 uur voor u aankomst in België. Het formulier berekent op basis van uw antwoorden of u een hoog risico loopt op corona. Krijgt u een sms ? U hebt een hoog risico op corona. U moet in quarantaine. Laat u testen op dag 7 van u  quarantaine. U ontvang hiervoor een code per sms. Krijgt u geen sms ? U hoeft niet in quarantaine.

Vulde u het Passagier Lokalisatie Formulier op papier in? Dan belt een medewerker u op via de telefoon.

 

Professionele reizen naar België van niet-inwoners in België

 • Voor zakenreizen moet een code "Business Travel Abroad" worden aangevraagd bij de FOD Economie via deze link. Het Business Travel Abroad (BTA)-formulier dat door de Belgische werkgever, de Belgische opdrachtgever of een internationale organisatie gevestigd op Belgisch grondgebied online moet ingevuld worden VÓÓR HET VERTREK van de betrokken medewerker. Het ingevulde BTA-formulier genereert een certificaatnummer dat in het aangepaste Passenger Locator Form (PLF) moet ingegeven worden om de rubriek professionele reizen te activeren. Zonder dit nummer kan een reis niet als professioneel beschouwd worden.
 • Het Passenger Locator Form (PLF) wordt door de reiziger ingevuld bij terugkeer naar België. In het PLF is een vragenlijst voor zelfevaluatie voorzien die de overheid moet toelaten om een risicoanalyse te maken. Op basis daarvan wordt beslist tot het al of niet opleggen van de quarantaine.
 • Verklaring op eer
 • U moet een coronatest PCR doen 72 uur voor uw vertrek naar België. Het resultaat moet negatief zijn.
 • De maximale verblijfsduur in België is 5 dagen.

 

Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika

Vanaf maandag 25 januari zullen alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen tien dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

Alle info: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

 
BELANGRIJK
Voor vragen over de maatregelen die van toepassing zijn bij aankomst in België, raadpleeg de website https://www.info-coronavirus.be/nl/ 
en contacteer de FOD Volksgezondheid op 0800 14689 (gratis Belgisch nummer)
of stuur een e-mail naar info.coronavirus@health.fgov.be.
 
Voor vragen over de toegang tot het Belgische grondgebied, raadpleeg de website van de FOD Binnenlandse Zaken.
 
Naar aanleiding van de beslissingen van het Overlegcomité van 22/01/2021, is de kleurgecodeerde kaart sinds 1 februari 2021 enkel beschikbaar op de site https://www.info-coronavirus.be/fr/travels/
 
Het callcenter van het crisiscentrum Buitenlandse Zaken is doordeweeks bereikbaar op +32 (0) 2501 4000 van 9u tot 17u. (Belgische tijd). Het callcenter is in het weekend, op feestdagen en op brugdagen gesloten.
 

 

Nieuws

23 feb

Op maandag 22 februari heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de Ontwapeningsconferentie in Genève toegesproken tijdens het High Level segment. De Ontwapeningsconferentie, waarvan België permanent lid is, werd in 1979 ingesteld. Tot dusver is het het enige multilaterale instrument dat gewijd is aan onderhandelingen over ontwapeningsakkoorden. Ontwapening en non-proliferatie zijn cruciale thema's voor de internationale vrede en veiligheid en vormen dan ook een prioriteit voor het buitenlands beleid van België.

22 feb

Vandaag, 22 februari, is in Genève de 46ste zitting van de VN-Mensenrechtenraad begonnen die zal lopen tot en met 23 maart. Ter gelegenheid van die zitting heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès het ministeriële gedeelte van de zitting toegesproken, de prioriteiten van de Belgische regering voorgesteld en enkele beschouwingen gegeven over de huidige uitdagingen op het gebied van de mensenrechten.

22 feb

Vandaag, maandag 22 februari, heeft minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Benelux, de aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC), mevrouw Fatou Bensouda, en haar collega-ministers van Buitenlandse Zaken van de EU uitgenodigd voor een informele bijeenkomst met de 27 EU-ministers voorafgaand aan de maandelijkse zitting van de Raad Buitenlandse Zaken. Mevrouw Bensouda begon haar mandaat als aanklager in 2012 en zal het in juni van dit jaar neerleggen.

12 feb

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen het Gebruik van Kindsoldaten herbevestigt vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès het aanhoudend Belgisch engagement voor de verbetering van de bescherming van kinderen in gewapend conflict. De Verenigde Naties willen het lot van deze kinderen verbeteren door de zes meest ernstige schendingen van kinderrechten aan te pakken: doden en verminken, seksueel geweld, ontvoering, aanvallen op scholen of ziekenhuizen, het ontzeggen van toegang tot humanitaire hulp en tenslotte, het rekruteren van kindsoldaten.

26 jan

Op 26 januari 2021 is het honderd jaar geleden dat ons land diplomatieke betrekkingen opstartte met Estland en Letland, nadat ons land hun onafhankelijkheid in 1921 erkende. België bleef bij deze historische beslissing in de jaren die volgden op de Tweede Wereldoorlog en stond deze landen bij toen zij in 1991 hun onafhankelijkheid herwonnen.