Elektronische identiteitskaart en Kids-ID

 1. Laatst bijgewerkt op

De aanvraag van de identiteitskaart kan uitsluitend gebeuren aan het loket van de Ambassade en op afspraak.

De Ambassade van België geeft enkel elektronische identiteitskaarten af aan de ingeschreven Belgen:

 • eID: elektronische identiteitskaart voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar (meer informatie);
 • Kids-ID: elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar (meer informatie).
   

Identiteitskaart vanaf 12 jaar (eID)

Elke Belg die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de Ambassade moet vanaf de leeftijd van 12 jaar een Belgische identiteitskaart bezitten (eID). Kinderen onder de 12 jaar kunnen een Kids-ID aanvragen.

De elektronische identiteitskaart heeft een geldigheidsduur van 10 jaar (voor personen tussen de 18 en 75 jaar), 30 jaar (voor personen ouder dan 75 jaar) en 6 jaar (voor kinderen tussen 12 en 18 jaar). De identiteitskaart behoudt zijn geldigheid na een verhuis naar de jurisdictie van een andere ambassade, of bij terugkeer naar België.

Aanvraagprocedure

U moet persoonlijk en enkel op afspraak naar de Ambassade komen voor de aanvraag van een identiteitskaart.

Wat brengt u mee:

 • huidige eID;
 • PV (proces verbaal) bij diefstal of verlies, afgegeven door de lokale politie samen met het formulier aangifte verlies of diefstal;
 • verblijfsvergunning of verblijfskaart.

U moet geen foto meebrengen. Die wordt ter plaatse genomen.

U moet op voorhand geen formulier invullen. Dat gebeurt aan het loket.

Uw vingerafdrukken worden tijdens de aanvraag aan het loket genomen.

Afgifte eID

Persoonlijk op afspraak.

Zodra de Ambassade de eID en de certificaten ontvangt, zal u per e-mail ingelicht worden. U dient dan een afspraak per email of telefoon te maken om persoonlijk naar de Ambassade te komen om uw eID in ontvangst te nemen.

Per aangetekend schrijven

Op het ogenblik van de aanvraag maakt u duidelijk dat u de eID per post wenst te ontvangen. De eID en de PIN/PUK codes worden u in 2 afzonderlijke zendingen toegestuurd. Hiervoor betaalt u 240 CZK.

Activatie van de certificaten

U kunt de certificaten activeren, bij een willekeurige Belgische gemeente. Gelieve u rechtstreeks te wenden tot de door u gekozen gemeente voor de praktische informatie.

Voor meer uitleg over de elektronische identiteitskaart, installatie,...

Als uw eID niet geactiveerd werd, kunt u moeilijkheden ondervinden om bepaalde banktransacties uit te voeren, notariële akten online te ondertekenen, geneeskundige zorgen of medicijnen in België te verkrijgen, etc.

Kostprijs en betalingswijze

De identiteitskaart kost 520 CZK. Als u uw eID per aangetekende post wilt ontvangen, komt er 240 CZK bij, en betaalt u in totaal 760 CZK.

U betaalt contant aan het loket.

Termijn

De productie van een eID neemt gemiddeld 4 weken in beslag.

eID's blijven te uwer beschikking voor maximum 3 maanden. Daarna worden ze vernietigd.

Nota

Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten moeten volgens de Europese reglementering uiterlijk vanaf midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten.

We zijn ons ervan bewust dat de aanvraag van een identiteitskaart meer inspanningen van u vergt. Maar enkel zo kunnen we de internationale erkenning van de Belgische identiteitskaart (in meer dan 50 landen) op peil houden. 
 

Kids-ID voor Belgen onder de 12 jaar

Kinderen onder de 12 jaar die in het buitenland wonen kunnen een Kids-ID verkrijgen bij de Ambassade waar ze zijn ingeschreven.

Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere land of naar België) blijft de kaart geldig.

Aanvraagprocedure

A) Uw kind is jonger dan 6 jaar

U hebt de keuze: 

 • persoonlijk bij de Ambassade, in aanwezigheid van uw kind, en op afspraak;
 • per post te verzenden naar Embassy of Belgium in Prague Valdštejnská 6, Malá Strana, 118 01 Prague 1.

Voor te leggen documenten

 • het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend door één of beide ouders;
 • een pasfoto die voldoet aan de ICAO normen;
 • de huidige Kids-ID;
 • in geval van diefstal of verlies van de kids ID, het PV (proces-verbaal), afgegeven door de lokale politie samen met het formulier aangifte verlies of diefstal;

B) Uw kind is ouder dan 6 jaar

Kinderen vanaf 6 jaar moeten persoonlijk en op afspraak naar de Ambassade komen voor de aanvraag van een Kids-ID.

Voor te leggen documenten:

 • het aanvraagformulier ondertekend door één of beide ouders;
 • de huidige kids ID;
 • in geval van diefstal of verlies van de kids ID, het PV (proces-verbaal), afgegeven door de lokale politie samen met het formulier aangifte verlies of diefstal;

Afhaling 

Persoonlijk op afspraak

Zodra de Ambassade de Kids-ID en de certificaten ontvangt, zal u per e-mail ingelicht worden. U dient dan een afspraak per email of telefoon te maken om persoonlijk naar de Ambassade te komen om de Kids-ID in ontvangst te nemen.

Per aangetekend schrijven

Op het ogenblik van de aanvraag maakt u duidelijk dat u de eID per post wenst te ontvangen. De KidsID en de PIN/PUK codes worden u in 2 afzonderlijke zendingen toegestuurd. Hiervoor betaalt u 240 CZK.

Activering van de certificaten 

De activatie van de certificaten is mogelijk bij een willekeurige Belgische gemeente. Gelieve hen rechtstreeks te contacteren voor de praktische informatie. 

Voor meer uitleg over de elektronische Kids-ID

Kostprijs en betalingswijze

Een Kids-ID kost 260 CZK. Als u de Kids-ID per aangetekende post wenst te ontvangen, komt er 240 CZK bij en betaalt u 500 CZK in totaal.

U kunt betalen: 

 • per post: u moet voorafgaandelijk per postmandaat (Poštovní poukázka C) betalen. In de mededeling gelieve aan te geven: « Kids-ID » + naam en voornaam kind.
 • ter plaatse: u betaalt contant aan het loket

Termijnen

De productie van een Kids-ID neemt gemiddeld 4 weken in beslag.

Dienst “Hallo ouders”

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24u/24 en 7d/7 bereikbaar is. Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie kunt u terecht op de officiële website.

Meer info over elektronische identiteitskaart

Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten moeten volgens de Europese reglementering uiterlijk vanaf midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten.

Vanaf maandag 21 juni 2021 zal u voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) en/of ook uw kind voor de Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar het uw beroepsconsulaat moeten komen om uw biometrische gegevens op te nemen.